Skip to content

Posts tagged ‘UPS’

6
Jun

යු.පි.එස් ගැන සරල විස්රරයක් වගේම බැටරිය මාරුකිරීම. [How to Replace a UPS Battery]

යු.පි.එස් එකක බැටරිය මාරු කිරීම වගේම යු.පි.එස් ගැන සරල විස්රරයක්.

-->